KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Elektronik Teknolojisi

Genel Bilgiler

VİZYON ve MİSYON
Vizyonumuz:
       Çağdaş, donanımlı, milli ve manevi değerlere sahip, açık fikirli, yeniliklere açık, alanındaki gelişmeleri takip edebilen ve yeni ufuklar açabilen, ülkenin kaynaklarını ülke yararına kullanabilen ülkenin ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede ve donanımda kalifiye  ara eleman yetiştirmek.

Misyonumuz:

Ön lisans düzeyinde verdiğimiz eğitim-öğretimle, yeterli elektronik bilgisine sahip,  teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, mesleki sadakat duygusu taşıyan, yaratıcı, girişimci, ekip çalışması yapabilen ve piyasanın kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılayacak bilgi ve beceriye sahip elektronik teknikeri yetiştirmek.